Máy Băm Gỗ thành dăm gỗ

Máy Băm nghiền 5 tần của công ty Phương Quân :

Băm Nghiền gỗ thành mùn cưa

1

No Responses

Write a response